Első lakcímbejelentés
Jogosultak köre

Jogosult lakcímigazolványra:

a Magyarországon élő

 • magyar állampolgár
 • bevándorolt jogállású személy
 • letelepedett jogállású személy
 • menekültként elismert személy
 • oltalmazottként elismert személy
 • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

a külföldön élő

 • magyar állampolgár
Hol intézhető

Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

 • a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél, illetve bármely járási hivatalnál
 • magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő magyar állampolgár esetében bármely járási hivatalnál
 • a fentitől eltérő esetben a külföldön élő magyar állampolgár bármely járási hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy a nyilvántartást kezelő szervnél terjesztheti elő kérelmét.

Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból történik:

 • magyar állampolgárságú újszülött esetében a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében (Budapest Főváros Kormányhivatala)
 • a honosított polgár esetében (Budapest Főváros Kormányhivatala)
 • letelepedett jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • oltalmazott jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • menekült jogállású személy esetében (lakóhely szerint illetékes járási hivatal)
 • külföldi letelepedési nyilatkozattal összefüggő lakcím ügyben annál a járási hivatalnál, amelynél az eljárást az ügyfél megindítja, a konzuli tisztviselőnél megindított eljárásban az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál
 • magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő megszerzésével, valamint a magyar állampolgárság fennállásának igazolásával összefüggésben, az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél
 • magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben a külföldön történt születését, házasságkötését, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezte, a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál
 • külföldön élő magyar állampolgár esetében – ha a nyilvántartásban nem szerepel – és amennyiben kéri a nyilvántartásba vételét, nyilvántartásba vételét követően az eljáró járási hivatalnál, vagy konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelem esetén a nyilvántartást kezelő szervnél

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében  
Szükséges iratok

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély)
 • lakcímbejelentést a jogszabályban előírt adattartamú bejelentő lapon kell teljesíteni
 • a bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek, és a jogszabályban meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia, szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani

Első lakcímigazolvány kiállításához szükséges további okmányok:

 • bevándorlási engedély
 • letelepedett jogállást igazoló okmány
 • menekültkénti elismerésről szóló határozat
 • oltalmazottkénti elismerésről szóló határozat
Költségek

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló kérelem évente egy alkalommal illetékmentes. Nem kell illetéket fizetni abban az esetben sem, ha az eljárás családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult, vagy az eltulajdonított okmányok pótlására irányul, vagy a kérelmező 18. életévét be nem töltött személy, illetve a lakcímigazolvány kiállítására hivatalból kerül sor. Amennyiben fenti körülmények nem állnak fenn, úgy az eljárásért általános tételű illetéket, azaz 3000,- forintot kell fizetni.

További információ
1818
1818@1818.hu
Ügyintézési idő
 • A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában.
 • A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő 30 nap.

Sürgősségi eljárásra nincs lehetőség.

Érdemes tudni

A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.

Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:

 • az abba bejegyzett adatok megváltoztak
 • megrongálódott
 • elveszett, eltulajdonították
 • hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel
 • megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
 • a polgár meghalt
Elektronikus ügyintézés

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton előterjeszteni.

Letölthető anyagok

Kérelem a szülő(k) / törvényes képviselő(k) adatainak feltüntetése (módosítása, törlése) iránt

Fogalmak
Lakcímigazolvány célja
Személyi azonosító
Lakóhely
Tartózkodási hely
Lakcímbejelentési kötelezettség
Szállásadó
Lakcím nélküli polgár
Fiktív lakcím
Lakcím érvénytelenítése
Hajléktalan polgár
Lakcímigazolvány adattartalma
Lakcímigazolvány érvénytelensége
Hivatalból induló eljárás
Jogosultság megszűnése
Gyakran ismételt kérdések
Változott-e a lakcímbejelentés rendje?
Személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban melyik járási hivatal adja ki a lakcímigazolványt?
Akinek hatósági igazolványa van, kell-e lakcímigazolványt kérnie?
Jogszabályok
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról
 • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.