Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. július 13-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. augusztus 3.)

2018. július 12-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. július 28.)