Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. szeptember 17-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. október 3.)

2018. szeptember 17-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. október 3.)

2018. szeptember 14-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. szeptember 30.)

2018. szeptember 3-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. szeptember 19.)