Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. május 18-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. június 04.)

2018. május 4-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 22.)

2018. május 3-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. május 18.)