Hirdetmények

Hirdetményi közlésre jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A hirdetményben felsorolt ügyekben hatóságunk döntést hozott, és az ügyben hirdetményi közlésnek van helye. A döntés átvehető a hirdetményben megjelölt helyen személyesen vagy meghatalmazott útján.

2018. november 19-én kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. december 05.)

2018. november 16-án kifüggesztett hirdetmény (levétel napja: 2018. december 03.)